Kjøkkenventilatorer må være godkjent for bruk med balansert ventilasjon med forsering

Ajourført 9.februar 2021

Kjøkkenventilatoren – av mange kalt kjøkkenvifte – og luftutsuget der er sentral i systemet vårt med balansert ventilasjon. Det er derfor viktig at du kun bruker en kjøkkenventilator som er beregnet på balansert ventilasjon og at luftmengdene stilles inn på riktig nivå av fagfolk. Kontakt styre ved bytte av ventilator.

Monterer du en kjøkkenventilator av feil type, kan ventilasjonen i egen leilighet bli helt gal, i tillegg til at du kan presse egen stekos inn i leilighetene over!  Installering av ventilatorer som ikke er godkjent av styret, kommer styret til å forlange byttet ut for andelseierens egen regning.

Kravet til alle ventilatorene er at de ikke skal ha motor. De skal kun ha et spjeld som åpner for grunnventilasjon, i tillegg til en mulighet for det som kalles forsering for bruk når du tilbereder mat.