Kjøring i gården — sterkt redusert med bom

Vår gårdsplass er et område for å gå, med en leikeplass.

Mange har også sine uteplasser og soverom vendt denne veien. Alt dette passer dårlig med bilkjøring. Det er derfor et viktig trivselstiltak for vårt bomiljø at vi etablerer gårdsplassen som et bilfritt område i likhet med andre borettslag.

bomSkiltet vi har satt opp med innkjøring forbudt, og de gebyrer som er gitt, har ikke hjulpet så mye. Drosjer og privatpersoner, og noen beboere, har fortsatt kjørt inn i gården. Vi har derfor bestilt og montert en bom for å redusere all bilkjøring og transport til et minimum, til det absolutt nødvendige. Heller ikke Posten trenger å kjøre inn til oss hver dag for å levere post; Posten bruker sine posttraller.

Bommen vil være helt låst som hovedregel. Har du levering av tunge gjenstander du ikke kan ta via garasjen eller inngangene fra Gladengveien, kan du følge anvisningen du finner her. (Bomnøkkel: Nytt utlånssystem)

Ellers kan vi opplyse om at Politiet, brannvesenet og ambulanser har nøkkel til denne bommen, da det er en standard bom med lås som vi har kjøpt.