Komfyrvakt

Batteriskift

Hvis komfyr/platetopp er «død» eller komfyrvakt piper/brummer regelmessig, kan det være signal for at batteriene må skiftes. Vi har konstatert at det finnes minst 2 forskjellige varianter av komfyrvakt i leilighetene våre.

Komfyrvakt av typen MKomfy

Hvis sensoren piper 2 ganger i minuttet, er dette varsel om at batteriene – 2xAAA – må skiftes. Du skal ha 15 minutter på deg før komfyren/platetoppen koples ut. Etter det vil du bare oppleve at komfyren/platetoppen er «død». Etter at du har skiftet batterier, skal ett trykk på sensorknappen være alt som kreves for at det hele fungerer som normalt igjen.

Komfyrvakt av typen Innohome

Diagnose

  1. Stemmer det at vakten brummer 1 gang pr. minutt? (noen ganger avgir også sensoren et pip/min)
  2. Kan komfyren brukes når dette pågår?

Hvis begge svar er JA så er løsningen:

Utbedring

  1. Bytt batterier. 2stk CR2032 Lithium-batterier.
  2. Slå av sikringen for komfyr/-topp. Vent i 15 sekunder og slå på igjen.

Får du ikke tak i batterier med det samme, kan du trykke en gang på knappen på komfyrvakten. Da skal varslingen om lavt batteri opphøre de etterfølgende 12 timene.(Sofia rens i underetasjen tar 190,- for å skifte batteriene for deg – pris per jan 2016)

Vil du ha en litt mer utførlig anvisning med bilder, finner du den ved å «klikke» her.

Komfyrvakt – mer utførlig informasjon basert på modellen fra Innohome

Tørrkoking av kjeler er den største årsaken til branner i Norge. Bruk av komfyrvakt er derfor påbudt i alle nye boliger og det er ulovlig å fjerne/demontere den..

Mange opplever at komfyrvakten varsler/kutter strømmen også i tilfeller hvor vi ikke oppfatter noen fare. Når opplæring i bruk til dels er mangelfull og anvisningen som ligger i sikringsskapet ikke er fullstendig, blir flere av oss litt frustrerte og vil helst bli kvitt hele systemet! Men fortvil ikke. For her kommer noen hovedpunkter som kanskje er til hjelp.

I tillegg kan du laste opp en komplett bruksanvisning her.

Komfyrvakten består av 2 deler;

-en vaktenhet

som er tilkoplet stikkontakten på 25A. Det er denne kontakten du bruker for platetoppen hvis du har separat stekeovn og platetopp – eller for hele komfyren dersom enhetene er koplet sammen, som f.eks. for en frittstående komfyr.

-en alarmenhet

som er festet med magnet på ventilatoren og som har en testknapp – og et rødt lys som blinker i minuttintervall når du bruker platetoppen/komfyren. Når du presser inn testknappen, lyser lampen fast.

Disse 2 enhetene kommuniserer med hverandre og overvåker hvor raskt temperaturen over kokeplatene øker, absolutt temperatur og om en plate står på uten å bli regulert over lengre tid.

Hvis grensene for normal bruk overskrides, varsler alarmen med et signal i ca 1 minutt for deretter å kutte ut strømmen.

Læring

Vi har forskjellige typer kokeplater og forskjellig vis å lage mat på. Alarmsystemet skal «venne seg til» din måte å lage mat på, slik at den bare varsler når det er fare på ferde. I startfasen må den ofte ha litt hjelp i denne læreprosessen.

Alarmen vil gi signal i ca. 1 minutt før den kutter strømmen.

Piper alarmen uten at det er fare på ferde – trykk 1 gang på knappen på alarmenheten. Da bidrar du til den lærer seg at dette ikke er noen farlig situasjon. (Leverandøren gir deg huskeregelen; Ett tykk = «Nei»)

Piper alarmen i en farlig situasjon, slår du av alarmen ved å trykke 2 ganger på knappen på alarmenheten. (Leverandøren gir deg huskeregelen; To tykk = «Tusen takk»). Men – er det en farlig situasjon – du har glemt en kjele eller en plate, fett er overopphetet el.lign – er det bedre å ignorere alarmen og la komfyrvakten kutte strømmen mens du sørger for å avverge skader!

Hvis komfyrvakten kutter strømmen

Hvis du ikke slår av alarmen som angitt over i løpet av det første minuttet, kutter komfyrvakten ut strømmen. Det kan den også gjøre dersom brannvarsleren skulle gå – f.eks. hvis matlagingen forårsaker unormal sterk os-utvikling. Da vil selve vaktenheten på kontakten gi fra seg en brummende lyd. Du tilbakestiller ved å slå av alle plater først og deretter presse på testknappen 1 gang.

Tilbakestilling/begynne på nytt

Synes du komfyrvakten oppfører seg merkelig, eller får du f.eks. en ny komfyr, kan du resette systemet og starte alt fra begynnelsen igjen. Prosedyren er beskrevet i bruksanvisningen ved at du gjennomfører punktene 3-5 på side 4 (kopi av siden skal også ligge i sikringsskapet). Er platetoppen/komfyren tilkoplet, behøver du ikke å trekke ut støpselet for så å sette det på plass igjen. Det holder å slå av/på bryter for sikringen i angitte intervaller.

NB! Kjører du denne prosedyren, anbefaler leverandør at du hopper over punkt 1 på side 5 – alarmtesten hvor du varmer opp største kokeplate til alarmen slår ut. Det er ingen vits i å skape en farlig situasjon – og punktet forsvinner i neste utgave av anvisningen!
Lykke til!