Lading av elbil skal koste 20 kroner døgnet!

ladestasjon-elbil(Status 13. november 2016 – med priser som gjalt da.)

Ved en feil har EasyPark tatt et betydelig høyere beløp for strøm for el-bilene. Det skal nå være rettet.

Som skiltingen angir, er det innført en avgift for å benytte ladestasjonene for el-bil. El-bileiere reagerte med rette på prisen de ble belastet for å benytte ladestasjonen.

Det viser seg at dette skyldes en feil som nå er rettet opp. Ladingen skal kun koste kr. 20 per døgn.