Markiser og screens – bruk/vedlikehold

Solskjermingens oppgave er primært å skjerme for sol og varme, og det er denne funksjonen de er konstruert for å løse optimalt. Siden markiseeiere gjerne vil bruke markisen som helårstak over uteplassen og screenseiere gjerne vil hindre innsyn og/eller dempe vinduenes svarte flater natte- og vinterstid, kan det være greit å vite hva du bør passe på for at produktene skal se fine ut og ha så lang holdbarhet som mulig.

Fra Solskjermingsgruppen AS har vi fått følgende råd om bruk og vedlikehold;

markise650E markiser fra Warema Vind; I sterk vind (8 m/sek) skal markisene trekkes opp for å hindre skader på knekkarmer, fester og andre deler av systemet.

Regn; Markiseduken er vannavvisende og ikke vanntett. Ved mye regn er det viktig å påse at det ikke samler seg regnvann oppå duken, siden tyngden kan redusere levetiden på duken og skade armene. Duken bør ikke rulles inn i våt tilstand, men er det nødvendig f.eks. på grunn av vindforhold, er det viktig å rulle den ut ved første anledning for tørking.

Snø/is; Om vinteren er det viktig å påse at det ikke legger seg mye snø på markiseduken, siden tyngden kan redusere levetiden på duken og skade armene. Ved inn-/utrulling av markisen, er det viktig at bevegelige deler kan bevege seg fritt. Snøfokk eller is må fjernes før betjening.

Har du lys/vind-automatikk, skal betjening stilles på manuell vinterstid og markisen skal være innrullet ved fravær.
screens490E screen fra Warema Vind; I sterk vind (8 m/sek) skal screens trekkes opp for å hindre skader på duk, føringer og andre deler av systemet. Regn; Screens bør rulles opp før regnvær. Blir duken våt, er det bedre å la den tørke før du ruller den inn. Hvis vindforhold gjør at du må rulle den inn i våt tilstand, er det viktig å rulle den ut ved første anledning for tørking.Snø/is; Dersom styreskinne går ned mot sålebenk eller bakkeplan må man være varsom dersom snø har fokket seg rundt styreskinnene. Enten må denne snøen fjernes, eller man må påse at bunnlisten stoppes før den kommer ned i snøen. Det er på samme måte viktig å påse at enheter ikke er nede når det fokker seg snø og at man påser å fjerne eventuell snø/is fra styreskinner før enheter kjøres opp. Skader som oppstår på grunn av ovennevnte dekkes ikke av garanti.

Har du lys/vind-automatikk, skal betjening stilles på manuell vinterstid og screens’en skal være innrullet ved fravær.

Nødsituasjon som brann; Ikke betjen screens’en. Nedrullet screen løftes via sideføringene på bunnskinnen for å få frie rømningsveier.

Rengjøring

Brennlakkert aluminium : Vask med vann og vannløselig såpemiddel, skyll og tørk.

Plast deler: Ved hyppig rengjøring er det nok med spyling og eventuelt nøytralt såpevann.

Acryl duk (markiseduk): Generelt kan dukene håndvaskes med myk børste og lunket vann, men ikke over 50°C. Håndvaskemiddel eller ren grønnsåpe anbefales. Duken vil normalt avvise alle typer væsker, både vann- og oljebaserte. Men om væsken gnis inn i dukfibrene, holder det å benytte vanlige, milde løsningsmidler for å fjerne en flekk (eksempelvis ren bensin eller tricloretylen). Høytrykksspyler må ikke benyttes.

Soltis Ferrari: (Screensduk, perforert pvc duk); Vask av støv med nøytralt såpemiddel (f.eks. Zalo, grønnsåpe) og skyll med vann.

Motorer og elektriske komponenter må ikke komme i kontakt med vann og fukt.

Rutinemessig kontroll

Solskjermingsgruppen AS vil ved ethvert produkt anbefale at det gjennomføres periodisk kontroll og ettersyn. Ta kontakt med Denorma Krone hvis du ønsker tilbud på serviceavtale.

Periodisk kontroll innebærer visuell inspeksjon etter tegn på skader:

  • Defekte lameller og komponenter.
  • Funksjons svikt.
  • Slitte / røket stigebånd / opptrekksbånd.

Det er svært viktig med ettersyn på produktene dersom de har vært utsatt for store og kraftige belastninger enten etter fasadearbeider eller værsituasjoner så som:

  • Store snemengder og evnt isdannelser.
  • Ekstreme vindstyrker / vindkast.
  • Fasadearbeider, eksempelvis fasade vask.
  • Tilstøtende arbeider med tilhørende mekaniske skader og eller mangler

Her kan du laste ned mottatt FDV.