Styrets medlemmer

Åpne artikkelen for å få bedre format!

Funksjon Navn Mobil Oppgang
Leder Ove Bengt Berg 6E
Styremedlem Lasse Høier 917 48 229 4H
Styremedlem Linda Hauge 932 53 246 6B
Styremedlem Siw Monica Bekken 901 73 215 4H
Styremedlem Amir Riazifard 454 17 470 6F
Varamedlem Jonas Widman 975 90 489 4L
Varamedlem Henrik Bardum 975 13 776 6E