Styrets medlemmer

Ajourført  2022

Åpne artikkelen for å få bedre format!

 

Funksjon Navn Oppgang
Leder Lasse Høier 4H
Nestleder Espen Strand 4H
Styremedlem Sindre Cools Berg 6E
Forfall grunnet flytting Maja Henning Tjelta
Varamedlem stiller i Majas sted
Varamedlem Ove Bengt Berg 6E
Varamedlem Mathias Kraft 6B

Litt mer om styrets medlemmer:


LHLasse Høier, styreleder

Oppvokst på Teisen (Fjellhus) og har gått på Hovin skole. Han er håndverksutdannet, og har jobbet som håndverker  hele tida. Han har vært styreleder i et borettslag på Teisen i sju år, og har vært medlem av styret i Ellipsen i åtte år, for det meste som nestleder før han nå i 2021 har overtatt som leder. Lasse har det overordnede, koordinerende ansvaret og påser spesielt at alt innen drift og vedlikehold blir ivaretatt.


esEspen Strand, nestleder

Født og oppvokst på Gjøvik. Utdannet hjelpepleier, og har arbeidet i kommunehelsetjenesten siden 2004. Har arbeidet som hjelpepleier, leder for hjemmetjenesten, og i dag som systemkoordinator for fagsystemet Gerica i bydel St. Hanshaugen. Har sittet en periode i kommunestyret på Gjøvik, og har hatt mange forskjellige verv i arbeiderbevegelsen siden 2006. Har tidligere vært styremedlem i borettslaget han bodde i på Gjøvik, før han flyttet til Oslo 2011.
I styret har Espen spesielt ansvar for HMS-rutinene (Helse, miljø og sikkerhet), slik at borettslaget ivaretar alle lovpålagte forhold.


Sindre Cools Berg, styremedlem

Sindre Cools Berg er født og oppvokst på Furuset, og utdannet kjemiker, med etterutdanning som lærer. Mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han jobbet på Hartvig Nissen skole, de siste årene som avdelingsleder for realfag. Han har også jobbet med IT-drift på Hartvig Nissen, og hos NTB. Han har blant annet vært med på å arrangere Oslo Science Fiction Festival, og sitter i styret til spillfestivalen ARCON. Sindre var medlem av styret i borettslaget i Nils Huus gate 6 ved Storo i 7 år, de siste 4 som styreleder.