Styrets medlemmer

Ajourført mai 2020

Åpne artikkelen for å få bedre format!

Funksjon Navn Mobil Oppgang
Leder Ove Bengt Berg 6E
Nestleder Lasse Høier 917 48 229 4H
Styremedlem Linda Hauge 932 53 246 6B
Styremedlem Espen Strand 904 73 414 4H
Styremedlem Trine Koritzinsky 932 42 858 4H
Varamedlem Jonas Widman 975 90 489 4L
Varamedlem Grete Klæboe 908 10 482 4H