Styrets medlemmer

Ajourført april 2021

Åpne artikkelen for å få bedre format!

Funksjon Navn Oppgang
Leder Lasse Høier 4H
Nestleder Espen Strand 4H
Styremedlem Sindre Cools Berg 6E
Styremedlem Ove Bengt Berg 6E
Varamedlem Christine Hallås 4H
Varamedlem Mathias Kraft 6B
Varamedlem Jonas Widman 4L

Litt mer om styrets medlemmer:


LHLasse Høier, styreleder

Oppvokst på Teisen (Fjellhus) og har gått på Hovin skole. Han er håndverksutdannet, og har jobbet som håndverker  hele tida. Han har vært styreleder i et borettslag på Teisen i sju år, og har vært medlem av styret i Ellipsen i åtte år, for det meste som nestleder før han nå i 2021 har overtatt som leder. Lasse har det overordnede, koordinerende ansvaret og påser spesielt at alt innen drift og vedlikehold blir ivaretatt.


esEspen Strand, nestleder

Født og oppvokst på Gjøvik. Utdannet hjelpepleier, og har arbeidet i kommunehelsetjenesten siden 2004. Har arbeidet som hjelpepleier, leder for hjemmetjenesten, og i dag som systemkoordinator for fagsystemet Gerica i bydel St. Hanshaugen. Har sittet en periode i kommunestyret på Gjøvik, og har hatt mange forskjellige verv i arbeiderbevegelsen siden 2006. Har tidligere vært styremedlem i borettslaget han bodde i på Gjøvik, før han flyttet til Oslo 2011.
I styret har Espen spesielt ansvar for HMS-rutinene (Helse, miljø og sikkerhet), slik at borettslaget ivaretar alle lovpålagte forhold.


Ove Bengt Berg, styremedlem

Vokst opp i Karl Staaffs vei på Ulven, hatt skolegangen på Hovin og Teisen skoler og har bodd i Drammen i 42 år. Han har arbeidet som lærer i videregående skole i ni år, i Husbanken med lån til boliger som oppfylte Husbankens kvalitetskrav og 22 år i trygdeetaten/NAV. Han har vært aktiv i mange ulike organisasjoner hele livet, og hatt lederverv i boligselskaper siden 1996. Har vært med i styret i Ellipsen siden 2013 – fra 2015 til 2021 som styreleder.
I styret har Ove et spesielt ansvar for å samarbeide med andre i nærområdet for å fremme borettslagets interesser overfor byggherrer og myndigheter.


Sindre Cools Berg, styremedlem

Sindre Cools Berg er født og oppvokst på Furuset, og utdannet kjemiker, med etterutdanning som lærer. Mesteparten av sitt yrkesaktive liv har han jobbet på Hartvig Nissen skole, de siste årene som avdelingsleder for realfag. Han har også jobbet med IT-drift på Hartvig Nissen, og hos NTB. Han har blant annet vært med på å arrangere Oslo Science Fiction Festival, og sitter i styret til spillfestivalen ARCON. Sindre var medlem av styret i borettslaget i Nils Huus gate 6 ved Storo i 7 år, de siste 4 som styreleder.