Anmeldelse av bruksendring/støyende arbeider på nabotomten

Det er blitt utvidet og ny virksomhet i Ensjøveien 12 D og Gladengveien 8.

opplasting-avisI tilknytning til Avis bilutleie, vaskes biler hele døgnet og de kjøres til og fra hele døgnet – også i helger. For beboerne i blokk D har det vært spesielt sjenerende at tungtransport har stått utenfor porten til Gladengveien 8 og tutet og latt kjøretøyet gå for tomgang nattetid.

I selve stålverkshallen er det bygd et billakkeringsverksted til mange millioner kroner, noe som indikerer at eierne ikke har tenkt å transformere området til boligby på en god stund ennå.

All denne virksomheten er etter det vi kan se ikke tillatt. For det er verken søkt eller blitt innvilget bruksendring for området. Skal opprinnelig bruk endres, så må den endres i samsvar med gjeldende reguleringsplan – som nettopp skal gjøre om området til boligby.

Styret har derfor i samråd med Obos anmeldt forholdet til PBE. I tillegg har vi anmeldt Avis for å bryte helgedagsfred siden en biltrailer lenge sto på tomgang ved av-/pålessing av biler en søndag morgen/formiddag.