Parkeringen ved Ford

fordlogoEtter årets generalforsamling, ga mange beboere uttrykk for sin misnøye vedr. Fords døgnkontinuerlig okkupasjon av alle parkeringsplassene i Gladengveien foran firmaets lokaler.

Styret har vurdert om vi kan gjøre noe med saken, men har kommet fram til at det ikke har noen hensikt.

Andre borettslag i nærområdet har tatt opp forholdet tidligere uten å få gehør hos Ford. Det Ford gjør er ikke ulovlig og kan derved ikke anmeldes. Selv om Ford gir avkall på plassene, viser erfaringer at de raskt okkuperes av andre, slik at vi ikke kan forvente at eget borettslag vil få tilgang til plassene.

Forholdet vil også opphøre av seg selv når Gladengveien fullføres som miljøgate – ventelig i 2017.