Gateparkering forbudt foran Rema 1000!

Bymiljøetaten har fornuftig nok vedtatt totalforbud mot gateparkering foran Rema 1000. Skiltingen ble endret da vedtaket ble gjort, og en del uoppmerksomme bilister fikk parkeringsbøter!

Om det var disse som manipulerte skiltingen, slik at i en kort periode så ut som det igjen var tillatt med gateparkering foran Rema 1000 vites ikke. Da Bymiljøetaten ble varslet, sørget de omgående for at skiltingen ble som vedtatt. Og de som da sto feilparkert, fikk igjen bøter!

Hvis skiltingen periodisk ikke angir totalforbud for gateparkering utenfor Rema 1000, skal du vite at det skyldes et ulovlig «privat initiativ»! Og at Bymiljøetaten vil korrigere skiltingen med en gang de oppdager eller blir varslet om avvik.

Ingen er tjent med situasjonen slik den var, med lange køer og trafikkfarlige situasjoner hver gang et større kjøretøy skulle inn/ut av krysset Gladengveien/Ensjøveien. La oss derfor bidra til at parkeringsbestemmelsene overholdes slik de er ment.