Høyhusene på Tyngdepunktet ble vedtatt av byutviklingskomiteen 2.9.2015

tyngdepunktet-k2Høyhusene på Tyngdepunktet ble vedtatt av byutviklingskomiteen i dag av Høyre, Arbeiderpartiet, Framskrittspartiet og Venstre.

Arbeiderpartiet forslo riktignok at det skulle skulle bygges 125 leiligheter inn i næringsbygget på felt K1 (første høyblokk på bildet) og at nærings andelen skulle reduseres tilsvarende. Da det ble avvist av det borgerlige flertallet, stemte Arbeiderpartiet likevel med dem.

Dermed får vi en utbygging som både bryter med Høyhusvedtaket og Planprogrammet for Ensjø. Det politikerne vinner er rett og slett bedre pris på kommunens tomt som skal selges til Skanska! Det de har mistet, er sin troverdighet når det gjelder å følge egne vedtak og planer. Ha det i mente når du hører dem uttale seg om forslag til kommuneplan 2030 og se hva de har gjort her på Ensjø!

SV og Miljøpartiet De Grønne fremmet et alternativ som ikke bryter med høyhusvedtaket, men ble dessverre i mindretall. Rødt er ikke representert i byutviklingskomiteen, men vi vet at de også ville ha gått mot høyhus.