AVIS Bilutleie må slutte med nattarbeid innen 1. september i år

AVIS Bilutleie, som har butikk i Ensjøveien 12 D og bruker arealet vest for vårt borettslag til vask, delvis lakkering og omlasting av biler om kvelden og natta (Gladengveien 8), har nå fått pålegg om å slutte med dette seinest 1. september i år.
opplasting-avisI flere brev til kommunen pekte styret på de endringene som har skjedd i og med utleien og driften til AVIS. Det har vært støyende arbeid i strid med reguleringsplanen og at det nå har blitt satt i gang utbedringer av bygningsmassen med lakkeringsverksted mm — uten at det er søkt om slik utvidelse.
Plan- og bygningsetaten sa seg enig i Ellipsen borettslags standpunkt om at det her var igangsatt ulovlige både utbedringer og utvidelser av driften til å være heldøgn hver eneste dag i uka. Kommunen la til grunn at «Søknadsplikten kan også utløses av at det skjer en økning i omsetning eller utvidelse av åpningstidene.» Og siden dette området nå er omfattet av reguleringsplanen fra 2007 om at Ensjø er et boligområde, la kommunen til: «Driftsutvidelser i et boligstrøk må behandles strengere enn en tilsvarende utvidelse i næringsstrøk
AVIS klagde på dette vedtaket gjennom omfattende advokatskriv, men kommunen fastholdt sitt standpunkt. AVIS sine advokater anket kommunens vedtak inn for Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vedtok 30. mai i år å opprettholde kommunens vedtak om avslag på nattarbeidet og utvidelsene med vask og lakkering med frist til 1. september. AVIS kan derfor ikke fortsette her som før, eventuelt bare med kontor.
For oss beboere blir det nå en bedring med tanke på kvelds- og nattestøy. Viktigere er imidlertid at det er fastslått en strengere vurdering for hvordan eierne av tomtene som ligger rundt oss, kan drive dem. Alt skal nå vurderes som om det er et boligområde, og det er det jo. Forhåpentligvis kan det sees på som et lite puff for alle dem som driver bilvirksomhet her endrer seg. Og i stedet begynner å fullføre reguleringsplanen, det vil si begynner å bygge boliger, og flytter bildriften til et annet sted. Slik at målet «Ensjø – fra bilby til boligby» kan oppfylles.