Tilgang til egen energiavregning

I juni fikk vi alle i posten et brev fra Techem som de har kalt «Aktiveringsbrev Techem Beboerportal». Med det kan vi sjøl gå inn og se avregninga for hvor mye vi skal betale for energi i 2016.

For å logge seg inn i beboerportalen første gang trengs en aktivieringskode som alle leiligheter fikk tilsendt sammen med avregningen for 2015, og som ble sendt på nytt med brevet i går.

Sånn får du tilgang til beboerportalen:

  1. Sett inn aktiveringskoden i feltet hvor det står » E-mail eller aktiveringskode». Ikke sett noe i  «Passord».
  2. Logg inn
  3. Du må akseptere cookies og brukerbetingelser når du blir spurt om dette.
  4. Du får beskjed om å fylle inn din e-postadresse, og å opprette et passord på minimum 6 tegn.

Dette blir dine innloggingsdetaljer heretter.

  1. Du får beskjed om at verifiseringen var vellykket, og at du vil motta en e-post fra portalen med en link.
    Du skal trykke på denne linken for å bekrefte registreringen.
  1. Du vil så få beskjed om å sette inn din e-postadresse og passordet du opprettet.    

Du skal nå ha tilgang til portalen.

Det er uklart pr nå om avregning for 2016 blir sendt ut til hver enkelt i posten, eller om den bare vil være tilgjengelig på nettet via beboerportalen.

De som har betalt inn for lite i 2016, vil bli bedt om å betale det inn gjennom fellesutgiftene for juli måned. Hvis ikke beløpet er så stort at det vil bli fordelt over flere måneder. Samme måned vil de som har betalt for mye, få det for mye innbetalte tilbake.

Styret har også til behandling et forslag om å installere utstyr slik at alle til enhver tid kan lese av hvor mye hver enkelt av oss har brukt av energi, også før det årlige oppgjøret kommer. Det vil bli installert om styret finner at det er riktig å bruke rundt 60 000 kroner på den installasjonen.