Vannet forsvinner i bekken

Som vi kan se har vannet i bekken begynt å forsvinne i det som etterhvert vil bli kalt «Gladenga kanal». Det viser seg å være en teknisk feil ved utløpet av Stålverksdammen. En ventil leder for mye vann inn det store gamle vannrøret som fortsatt ligger (på andre sida) av Gladengveien.

Ikke bare forsvinner vannet, det blir mer grønske og uønska planter i kanalen.

Bymiljøetaten har sagt at dette blir ordnet etter ferien. Styret mener dette er uakseptabelt, og har bedt etaten reparere denne feilen med en gang. Det er jo veldig uheldig at kanalen blir uten vann om sommeren og etter at den nettopp har åpnet.