Innbruddsforsøk: Sørg for at dørene alltid er lukket

Det har vært innbruddsforsøk i kjelleren, der flere ståldører er forsøkt brutt opp og har blitt skadet.

For å kunne gjøre sånn forsøk, må de som har gjort det, ha kommet inn bak våre lukkete oppgangsdører. Enten ved at noen har åpnet døra for dem, ikke har sørget for at dørene er lukket eller rett og slett har latt dem stå åpne. Også av hensyn til barn holdes dørene åpne, både av dem og foreldre.

Vi ber derfor om at alle passer på at dørene alltid er låst. Vi bor dessverre i et strøk der dette er nødvendig, ikke minst er det litt uheldig med den nederste garasjen som står oppe en svært lang tid av døgnet.

Vi kan ikke åpne opp for ukjente eller andre som sier de skal besøke andre, det kan vi bare gjøre for besøkende som skal til oss.