Sju boligselskaper protesterer mot nattarbeid

Bilutleiefirmaet AVIS fikk ikke medhold av fylkesmannen i at de ikke måtte søke om dispensasjon for det støyende nattarbeidet sitt. De ble derfor ilagt tvangsmulkt og dagbøter fra 1. september i år hvis de ikke sluttet med det. Nå har tomteeier Kolberg Motors AS/Kampen Lagerhaller AS søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser for å drive … Fortsett Sju boligselskaper protesterer mot nattarbeid