Avis har ignorert pålegg om stans av nattarbeid

Kommunen har fått medhold av Fylkesmannen i at nattarbeidet som AVIS driver på nabotomta om natta, er søknadspliktig. AVIS fikk av kommunen ilagt trussel om mulkt om nattarbeidet ikke har opphørt pr 1. september. Hvis det ikke har blitt akseptert, har kommunen bedt om dokumentasjon om bruddet.

Litt mørkt, men viser opplastete biler 22.9 kl. 0.58!

Sammen med Stålverksparken borettslag, har Ellipsen klagd til Plan- og bygningsetaten om at AVIS ikke etterlever ilagt forbud mot natt- og helgearbeid. Bruddene er dokumentert med flere videoer, bilder og skriftlig klage fra beboer som er fratatt nattesøvnen sin.

At Kolberg i etterkant har søkt om dispensasjon for nattarbeid på tomten fram til 2024 endrer ingen ting i forhold til at det skal opphøre per 1. september. AVIS søkte om fritak for fristen dagen i forvegen, men fikk avslag. Nattarbeid har hele tiden representert en ulovlig bruksendring som ikke er akseptabel i et boligområde – noe som ble fastslått både ved behandling av opprinnelig sak med Avis og ved behandling av anken deres.

Vi forventer at Plan- og bygningsetaten sørger for at Avis etterlever forbudet, eventuelt må betale den ilagte tvangsmulkten så lenge de ikke retter seg etter kommunens påbud.