Kommunaldepartementet varsler om «mulig» tillatelse til støyende nattarbeid

Som tidligere opplyst har kommunen lagt ned forbud om utvidelsen til AVIS med nattarbeid, begrunnet med at området nå er regulert som boligområde og da skal reglene for støy mm i et boligområde gjelde. Kommunen fikk medhold av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i denne vurderinga, og la ned forbud mot dette nattarbeidet fra 1. … Fortsett Kommunaldepartementet varsler om «mulig» tillatelse til støyende nattarbeid