Kolberg Motors nekter avfallshenting

I slutten av september fikk borettslaget et brev fra tomteeier på nabotomta, Kolberg Motors AS. Kolberg Motors AS la fra 15. oktober ned forbud  for Renholdsetatens biler til å kunne kjøre inn på hans vei i Ensjøveien 12 D for å hente vårt avfall.

Styret sendte brevet videre til OBOS Nye Hjem AS og ba dem ordne opp i dette. Det er OBOS Nye Hjem AS som har levert denne ordninga for oss. Har OBOS ikke sørga for avtale om dette, får de ordne opp i den åpenbare mangel de har bidratt til.

Dette er åpenbart et mottrekk fra Kolberg Motors sin side i protest mot at Ellipsen, sammen med seks andre borettslag og Skanska Eiendomsutvikling, har protestert mot at Kolberg gjennom leieavtalen med bilutleiefirmaet AVIS driver med støyende nattarbeid.

Det opplegget for avfallshenting som OBOS har lagt opp til, er i samsvar med reguleringsplanen. Innkjøring til vår gårdsplass skal i følge planen skje fra Ensjøveien og på vestsida av oss med innkjøring ved leikeplassen. På reguleringsplanen er denne vegen tegnet inn, og den er seinere gitt et navn, Nic Waals vei. Men når Oslo kommunes politiske myndigheter ikke gjør noe for å gjennomføre den reguleringsplanen bystyret vedtok for over 10 år siden, den 20.06.2007, gir kommunen de som er motstandere av reguleringsplanen slike sabotasjemuligheter.

Oslo kommune, ved Plan- og bygningsetaten, har tidligere vedtatt at all virksomhet på Kolbergs tomter skal vurderes på samme måte som i et boligområde nå, i og med gjeldende reguleringsplan. Dette har Fylkesmannen i Oslo og Akershus gitt kommunen medhold i. Da bør vi også regne med at denne vurderinga må legges til grunn for avfallshenting.

Ellipsens borettslag har overfor OBOS Nye Hjem AS stilt som vilkår at Kolberg ikke kan få tillatelse til nattarbeid som vilkår for å tillate kjøring på hans eiendom, som er regulert til offentlig veg.