Søppelhenting: Frist utsatt

Som tidligere nevnt har Kolberg Motors lagt ned forbud mot at Renovasjonsetatens biler kan kjøre inn på hans eiendom for å hente avfallet vårt, med en frist for iverksetting til 15. oktober.

OBOS Nye Hjem AS, som behandler dette spørsmålet for oss, har opplyst at fristen er utsatt til 17. november. Det vil si at Renovasjonsetaten tillates å kjøre på Kolbergs tomter fram til denne datoen.