Kommunaldepartementet varsler om «mulig» tillatelse til støyende nattarbeid

Som tidligere opplyst har kommunen lagt ned forbud om utvidelsen til AVIS med nattarbeid, begrunnet med at området nå er regulert som boligområde og da skal reglene for støy mm i et boligområde gjelde. Kommunen fikk medhold av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i denne vurderinga, og la ned forbud mot dette nattarbeidet fra 1. september i år.

Siste arbeidsdag før 1. september, søkte Kolberg Motors AS og AVIS om utsettelse av den, og søkte samtidig om dispensasjon for nattarbeid. I tillegg har Kolberg Motors AS og AVIS anket kommunens og Fylkesmannens avgjørelse inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Og departementet har varslet «mulig omgjøring» idet departementet i utgangspunktet regner kommunens og Fylkesmannens vedtak som «ugyldig». Kritikken går blant annet ut på at kommunen og Fylkesmannen har lagt for mye vekt på uttalelser fra Ellipsen borettslag, og for lite vekt på Kolberg sine synspunkter.

Det er kommunen som er formell parti denne saken, og som har orientert oss om denne utviklinga. Kommunens frist for svar er nå endret til mandag 30. oktober. Ellipsen borettslag vil bistå kommunen så godt vi kan. Styret vil også ta kontakt med de andre borettslagene for å opptre mest mulig samla og med mest mulig styrke. Et eget brev fra boligselskapene på Ensjø direkte til departementet, er sannsynlig. Det kan også være et alternativ å få flest mulig av oss beboere til å skrive en personlig begrunnet klage på nattarbeidet, beregnet på departementets saksbehandling av spørsmålet om vi skal måtte akseptere støyende nattarbeid i det minste fram til juni 2024.