Nye innbruddsforsøk: Hvordan kommer de seg inn?

Det har igjen vært nye innbruddsforsøk på låste metalldører, særlig i oppgang 4 H. Spørsmålet er: Hvordan kommer de seg inn? De mest sannsynlige svar er: Enten har de urettmessig sikret seg brikker, eller så er de sluppet inn av noen av våre beboere. I den forbindelse vil vi opplyse om at det er i strid med husordensreglene å slippe inn noen som vi ikke kjenner og som ikke skal besøke oss.

Styret kontakter politiet om dette og vil også vurdere om det er mulig å få bedre kontroll på hvem som kommer inn i oppgangene. Styret sørger også for at skadene blir reparert.