Fellesutgiftene for neste år øker med 2,2 prosent pluss kr 150 til takrenner fra 1. februar 2018, ca kr 225 i måneden

En av styrets oppgaver er å fastsette det kommende årets budsjett. Både utgifter og inntekter skal beregnes og bestemmes. Etter borettslagsloven skal styret «fastsetje kor mykje kvar andelseigar skal betale kvar månad til dekning av felleskostnader», jf lovens § 5-19 (3). Etter vedtektenes punkt 6-2 (1) kan borettslaget endre felleskostnadene med én måneds skriftlig varsel.

Nesten alle borettslagets utgifter er tjenester og varer kjøpt av andre og kommunale avgifter. Disse tjenesteyterne øker prisene i samsvar med antatt prisøkning. Statistisk sentralbyrå har antatt en økning i konsumprisindeksen på 1,9 prosent for neste år. OBOS har foreslått for sine borettslag å øke innkrevde felleskostnader, dvs innbetalingen fra andelseierne til borettslaget, med fire prosent pga økningen i kommunale avgifter neste år.

Det er viktig for borettslagets økonomi å holde tritt med den generelle prisstigningen i samfunnet for å unngå store hopp i økningen av dekningen av felleskostnadene.

Styret har vedtatt at den generelle økningen av dekningen av felleskostnadene for oss blir på 2,2 prosent for 2018 — fra 1. februar. Dette utgjør rundt 70 til 80 kroner måneden for hver av oss.

Større utgift: Takrenner under balkonger
I dag har alle balkonger som vender ut mot Gladengveien takrenner under balkongene. Disse rennene samler opp både regnvann og vaskevann som legger seg på balkonggulvet. Men i blokk A og B inn mot gårdsrommet, og i hele blokk C og D, er det ikke slik. Der har balkongene i femte etasje renner under seg, ingen andre. Det betyr at alle som har balkong i tredje, andre og første etasje, får regnvann/vaskevann fra balkongen over ned på sin balkong. Det mener vi er uakseptabelt. Dette gjelder i alt 71 balkonger.

Styret har overfor OBOS Nye Hjem krevd at alle balkonger som ikke har det, skal få takrenner under seg betalt av OBOS. Kravet er tvert avvist av OBOS, men styret vil gå videre med dette kravet overfor OBOS.

Uavhengig av utfallet av denne uenigheten, vil styret sørge for at de manglende takrennene blir montert i 2018 som en del borettslagets vanlige forvaltning. Dette utgjør en kostnad på nær en million kroner. I stedet for å ta opp et banklån eller redusere borettslagets innestående på bok, har styret vedtatt at vi i tre år legger på 150 kroner pr andelseier i måneden for å dekke denne kostnaden for så mange av oss. Når tre år er gått, faller disse ekstra 150 kronene bort.

Dette betyr at innkrevde fellesutgifter for oss alle fra 1. februar 2018 vil øke med omtrent 225 kroner i måneden (75 kr [2,2 %] + kr 150 = 225 kr).

Fordrøyningsbassengene og lysere gårdsrom
Styret mener at det er nødvendig å rette opp andre forhold også og som vi ser på som mangler ved overleveringen av bygningsmassen i tillegg til takrennene.
Vi vil prøve å få til et permanent vannspeil i våre basseng. Det er noe feil med dette bassenget, enten en konstruksjonsfeil eller en byggefeil. For vannet renner for fort ut. Et permanent vannspeil vil gi oss et triveligere gårdsrom, og som også vil passe til de plantene som er valgt. OBOS Nye Hjem arbeider også med en utbedring.
Videre ønsker styret bedre opplysning av gårdsrommet når det mørkt, på en måte som ikke viser lyskasterne.
Utgiftene til utbedring av fordrøyningsbassengene og til opplysning mener styret kan dekkes av det løpende budsjettet.

OBOS vil sørge for at avtalegiro og tilsendt faktura (for dem som har det), blir endret i samsvar med dette fra 1. februar 2018.