Ytterdøra til leiligheten skal være godkjent branndør

Flere har montert sikkerhetslåser som ødelegger dørene som branndør ved at det blir et permanent, åpent hull i døra. Vi har undersøkt dette, og har fått følgende melding fra vår brannkonsulent, Petter Løkken, Brannteknisk rådgiver, Firesafe AS:

Alle dører mellom fellesarealer og leiligheter skal tilfredsstille klasse EI30S.
Inngrep i eksisterende dører kan ikke utføres da dette medfører svekkelse i brannmotstand.
Flere leverandører, blant annet Daloc, har testet dørene med ekstralås og kikkhull.
Dersom man ønsker dette, skal det i utgangspunktet bestilles ny dør som er testet og godkjent.
Ekstrautstyr som kikkhull, ekstralås mm skal være fabrikk montert for at dette skal være godkjent.

Både av hensyn til egen og andres brannsikkerhet og ansvarsforhold i forhold til forsikringsavtalen, er det svært viktig at man ikke freser hull eller gjør andre endringer i leilighetens ytterdør. Styret som har et særlig ansvar for å ivareta brannsikkerheten innen borettslaget, vil ta dette opp med alle de det gjelder etter å ha konferert med OBOS først. Men det er også viktig at alle blir klar over forholdet.

Som det framgår av vedtektenes paragraf 5.2, 3 ledd, er det borettslaget som har vedlikeholdsplikten av leilighetens ytterdør, og denne døra er derved å anse som borettslagets eiendom. Du kan derfor kun foreta endringer som er avstemt i forkant med styret. Vedtektene finner du under «Nøkkeldata og dokumenter» hvor du kan laste de ned i sin helhet.

Til orientering, har vi en FG godkjent lås på døren originalt. Låsen blir FG godkjent hvis du tar ut den svarte nøkkelen på innsiden. Vil du likevel ha en ekstralås el. lign. utstyr, må du avstemme dette med styret først.

Se også » «Ytterdør med sikkerhetslås må byttes ut»