Styret ivaretar elbileiernes interesser

Som alle som bruker lademulighetene for elbilene i garasje U2 har blitt orientert direkte om av ParkNordic, vil dagens ladeordning opphøre fra 1. februar.

Styret er i dialog med både garasjeeier Ragde Eiendom AS og drifter av anlegget, ParkNordic, for at ny ordning skal være på plass samtidig som tidligere opphører. En av elbil-eierne kommer med faglige innspill til styret som styret tar opp med eier og drifter av garasjen.

Styret har oversendt denne kommentaren til Ragde Eiendom og ParkNordic om en ny løsning :

Utifra den litt generelle teksten i brosjyren deres er det ikke entydig om systemet deres liker vår løsning med brukere og ikke plasser. Siden vi bytter plasser må vi identifisere oss personlig for at forbruk skal kunne faktureres korrekt. Også viktig at løsningen for identifisering ikke er avhengig av mobildekning siden den som kjent er meget dårlig innerst i garasjen. Videre er det et poeng … at vi har noen raske og noen trege ladestasjoner uten kort tidsbegrensning (minimum 10t og gjerne 16t eller 24t). De med lang tid kan evt legges opp i 2etasje istedet for at alle er i 1 etasje.