Skjeggkre i Ellipsen borettslag

skjeggkreDet er observert skjeggkre i noen leiligheter i Ellipsen borettslag. Før jul 2018 ble hele bygg C kartlagt. Kartleggingen viste beskjeden forekomst av skjeggkre, så lite at det ikke var grunnlag for å gjøre tiltak.

Det er likevel viktig å holde forekomsten av skjeggkre så lav som mulig. Dette informasjonsskrivet gjør rede for hva borettslaget kan bistå med og hva den enkelte beboer kan gjøre for å forebygge økt omfang av skjeggkre.

Skjeggkre er vingeløse dyr som stort sett er aktive på nattestid og som gjemmer seg i lyset. Det er relativt nytt med skjeggkre i Norge og det er nye hus som er mest utsatt. Skjeggkre lever av papir/papp, støv ol. og man tror at emballasje er en viktig kilde til at dyrene sprer seg. Skjeggkre gjør ikke skade på bygning eller mennesker.

Det er en rekke forholdsregler en kan gjøre for å holde antall skjeggkre så lavt som mulig

Tiltak den enkelte kan gjøre:

  • Støvsuging:

Hyppig støvsuging også oppå listene vil redusere næringsgrunnlaget for skjeggkreene og dermed være med på å holde omfanget nede.

  • Limfeller:

Limfeller kan settes rundt i hjørner i leilighetene for å fange skjeggkre. Dette er et tiltak som vil gjøre det lett å holde oversikt over forekomsten av skjeggkre og om den vokser, og vil drepe kreene. Limfeller kan fås av styret ved å henvende seg på e-post.

  • Fangsttape/limremser:

Tape som kan festes langs lister og fange kre. Fangsttape kan f.eks kjøpes hos skadedyrbutikken.no.

  • Kvitte seg med emballasje:

Man tror at skjeggkre kommer inn i hus først og fremst med (papp)emballasje. Det er derfor viktig å sjekke om det gjemmer seg skjeggkre i emballasjen før man tar den inn i huset og også kvitte seg med pappen så raskt som mulig.

  • Temperatur:

Skjeggkre trives best ved temperaturer mellom 16 og 26 grader. Å ha lavere temperatur enn 16 grader vil dermed også redusere forekomsten av skjeggkre. I våre leiligheter kan det være vanskelig å ha så lav temperatur. Skjeggkre kan ikke leve utendørs.

Mange har trolig observert at det er kommet et nytt middel mot skjeggkre. Styret kontaktet Norsk hussoppforsikring og Nokas skadedyrkontroll i forbindelse med at denne informasjonen ble kjent våren 2019. Kartlegging av skjeggkre hos oss viste lav bestand. Dette nye middelet vil ikke være mer effektivt på så lave bestander enn bekjempelse med støvsuging og limfeller. Siden det også kan være uheldig for barn og kjæledyr, anbefaler Norsk hussopp å fortsette med bekjempelse med støvsuging og limfeller. Dersom bestanden viser seg å øke, vil det imidlertid kunne være effektivt med dette middelet. 

Lurer du på noe, les mer her:

www.nrk.no/buskerud/dette-kan-vere-loysinga-pa-skjeggkreproblemet

https://hussoppen.no

rapporten fra folkehelseinstituttet

www.nrk.no/livsstil/skjeggkre-invaderer-norske-hjem

kontakt styret gjennom epost ellipsen@styrerommet.net