Nattarbeidet på nabotomt

Som tidligere informert, har Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten lagt ned forbud mot nattarbeidet til bilutleiefirmaet AVIS på Kolbergs tomter. Dette vedtaket ble anket til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som ga kommunen medhold.

Dagen før tvangsmulkt ble iverksatt, anket tomteeier/AVIS vedtaket til kommunen/Fylkesmannen inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Rett før jul, 21. desember 2017, opphevet departementet kommunens og Fylkesmannens vedtak. Departementets vedtak gikk formelt ikke ut på at nattarbeidet ble tillatt, men at departementet mente, etter sitt skjønn, at kommunen og Fylkesmannen ikke hadde begrunnet sitt forslag godt nok med nødvendig dokumentasjon.

Deler av nattarbeidet bryter i dag mot støybestemmelsene for Oslo; det som skjer mellom kl 23 og 01 hver natt. Dette er fastslått i en egen forskift og gjelder tilsvarende en lov.

Styret og samarbeidende boligselskaper er ikke enig i denne avgjørelsen fra departementet, som i praksis oppfattes som en tillatelse til nattarbeid. Vi arbeider videre med denne saken, og vi henter inn både faglige og politiske råd.

Hvordan Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten vil forholde seg til departementets avgjørelse, er foreløpig ikke kjent for styret.