Garasjene — utfordringene der

Som alle garasjebrukere kan se, det er for tida veldig vått der. Og våtere enn det er regnværsdager ellers i året. Det skyldes at for mange kjører inn med biler med masse snø på. I tillegg til at slike snødekte biler er ulovlig å kjøre med, blir all denne snøen de tar med seg inn i garasjene, til store mengder vann.

Disse vannmengdene er vårt garasjeanlegg dessverre ikke i stand til å ta unna, og det daglige vedlikeholdet kunne nok også vært bedre.

Det kan være grunn til nok en gang å understreke at de to garasjeplanene ikke er borettslagets eiendom og ansvar. Det er Ragde Eiendom AS som eier garasjene og næringslokalene ut mot Gladengveien. Driften av garasjene har Ragde satt bort til ParkNordic. Det er heller ikke riktig som noen hevder at borettslagets felleskostnader påvirkes av kostnadene ved driften av garasjene.

Men 101 av borettslagets andelseiere har rett til å leie én garasjeplass der, til den prisen eieren bestemmer. Utenom de seks som fikk kjøpe en plass. Og flere ut over de 101, hvis eieren vil. Interessene til andelseierne som har benyttet seg av denne retten, prøver styret å ivareta overfor Ragde og ParkNordic. For alle andelseiere har styret fått til det vi mener er en svært god og billig parkeringsordning for gjester. Videre ivaretar styret elbileiernes behov for tilfredsstillende lading. Styret ønsker også en annen portløsning i det nederste garasjeplanet, ikke minst for å skjerme borettslagets oppganger for adgang fra personer som ikke skal ha tilgang til våre oppganger. Til det siste samarbeider vi med Ragde om et bedre kameraovervåkingssystem.

Når det gjelder vannmengdene i garasjen, er det et beklagelig faktum at konstruksjonen av dekkene er ikke er slik at det er mulig for vannet å renne unna. Det er for få sluk på begge plan, og slukene ligger også for høyt. Maskinen som skal vaske og ta unna vannet på gulvet, har for dårlig kapasitet. Styret er i dialog med Ragde om konstruksjonen av dekket i forbindelse med fem-årsbefaringa, og kapasiteten på vaskemaskinen.

Samarbeidsforholdet mellom styret og eier og drifter av garasjen er godt, og det legger styret vekt på å opprettholde til vår alles fordel.