Fristen for klage — går straks ut!

Rundt 1. mars er det fem år siden leilighetene våre ble overdratt til oss. Da går samtidig utbygger og entreprenør sitt ansvar for bygningsfeil ut. Klager på feil/mangler vil de da avvise å ta økonomisk ansvar for å utbedre. Fristen følger slavisk konkret dato for da leiligheten ble overtatt.

Styret ber derfor alle forvisse seg om at det som dere mener er feil i leiligheten deres, blir meldt fra om til entreprenør for utbedring. Det dreier seg altså ikke om skader oppstått etter innflytting på grunn av slitasje og bruk, men feil som har vært der fra overtaking i 2013 og som skyldes feil fra utbyggers/entreprenørs side.

Det kan være feil med fliser, manglende fuging eller utvikling av fukt på bad. Alle bør også kontrollere at balkongdøra nede er tett, og at terskel og lister nede ikke tar til seg fukt/vann innvendig.

Mener dere at dere har slike mangler som entreprenør må utbedre, må dere melde dem til AF-gruppen ved Lucien Walschaerts, epost: Lucien.Walschaerts@afgruppen.no.