Bydelen ber AVIS gjøre tiltak mot nattestøy

Bydelsadministrasjonen i Bydel Gamle Oslo ber bilutleiefirmaet AVIS i et brev 13. april om å sende bydelen en tilbakemelding «der det redegjøres for hvilke tiltak dere vil iverksette for å redusere og fjerne mulig støy som sjenerer naboene og en rask tiltaksplan for gjennomføring av tiltakene.»

Dette «På grunn av gjentatte klager over tid og en bekymring over naboers helse», skriver bydelsadministrasjonen. Og fortsetter: «Vi minner om at området er regulert til boligformål, og at alle må forholde seg til støygrenser som gjelder for boligområde mellom kl. 19-23 og 23-07. Derfor er det viktig at dere tilpasser dere unødig støy på tidspunkter som går ut over helsen til naboene, og spesielt barna som trenger mye søvn.»

Bydelsadministrasjonen viser til bydelsoverlegens myndighet som er hjemlet i Folkehelseloven kapittel 3, med to forskrifter: § 9 i forskrift om miljørettet helsevern og av §§ 1, 4 og 8 om begrensning av støy i Oslo kommune.

Bydelen har gitt AVIS frist til 27. april om å opplyse om hvilke tiltak AVIS vil iverksette og når. Bydelen har sendt Politiet en kopi av brevet.