Konteiner mandag 14. mai kl 17

KontainerMandag 14. mai setter vi ut en konteiner for avlevering av avfall som ikke kan kastes i restavfallet. Siste frist for levering av avfall blir kl 21, for da låses konteineren.

Det er imidlertid ikke hva som helst som kan kastes. Noe må leveres på gjenbruksstasjoner, som den lille på Kampen eller på Haraldsrud. Kaster vi ting som ikke kan plasseres i konteineren, må borettslaget betale betydelig mer, det vil si hver enkelt av oss. Vi håper ingen vil påføre oss slike ekstrautgifter.

Det blir satt ut et eget bur der alt som har ledning til strøm kan kastes.

Hva kan ikke kastes i containeren?

Kravene til sortering blir stadig strengere og dette påvirker hele prosessen fra avfall til ressurs. Ved mangelfull sortering må vi betale et dyrt avviksgebyr. Under ser du eksempel på de viktigste tingene som ikke må blandes med andre avfallstyper:

 • Farlig avfall Bilbatterier, maling, lakk, lim, løsemidler, oljer, plantevernmidler, vinylbelegg, isolasjonsplater for bygg, gult eller svart isolasjonsskum (polyuretanskum og cellegummi), asbestholdige materialer, impregnert trevirke (CCA eller kreosot) og vinduer (produsert 1965-2000). Privatpersoner kan levere farlig avfall gratis på kommunale miljøstasjoner.
 • Våtorganisk Matavfall
 • Smittefarlig avfall Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer m.m.
 • Eksplosiver Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.
 • Radioaktive Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol
 • Kuldemøbler Alle typer kjøleskap og frysere
 • Dekk Alle typer dekk. Bildekk leveres gratis til dekkforhandler
 • Impregnert trevirke Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende
 • Gips i blandet avfall Gips er ikke ønsket til forbrenning. Forekomst av gips i blandet avfall er vanskelig å plukke ut. Dette krever større ressursbruk og særskilt behandling.
 • Glassvinduer –  med isolasjonsglass
 • Hageavfall, stein eller trevirke