Hjelp til flaggheising?

Ellipsen borettslag har en flaggstang, og vi har vedtatt at vi har som mål å flagge på de offisielle flaggdagene. Det er også uaktuelt å leie inn hjelp til å heise og hale flagget på grunn av de store utgiftene det medfører.

Styremedlemmene har tatt denne oppgaven på omgang etter som det passer. Men noen ganger er det vanskelig å få til. Derfor spør vi om det er noen som kan tenke seg å være frivillig hjelper for borettslaget når noen i styret ikke kan. Det kan være hjelp til en flaggdag både for heising og haling, og mange ganger bare til en av oppgavene.

 

Hvis noen kan tenke seg å være med i sånn reservegruppe for styret for flagging, er vi takknemlig for det. Vennligst meld da fra til styrets epostadresse: ellipsen@styrerommet.net.