Skedsmogata 25

skedsmogata-25.jpgSkanska har overtatt ansvaret for Skedsmogata 25 (langs den nye T-banebrua) og planlegger oppføring av boligbygg i 6-8 etg.
Ellipsen borettslag v/styret har påpekt forhold vi mener bør vektlegges ved planlegging av prosjektet. Våre merknader får du fram ved å «klikke» her.