Motorkjøring til og fra leiligheter over gårdsplassen

DSC_0078Alminnelig kjøring i gårdsplassen med motorkjøretøy er ikke tillatt. Det går fram av skiltet ved bommen, og bør være vel kjent av beboerne. Hensynet til særlig dem som bor i første etasje og som har sine terrasser ut mot gårdsrommet, er viktig. Ikke minst barna på leikeplassen må kunne være trygg for all alminnelig kjøring.

Det generelle forbudet mot bruk av motorvogn gjelder alle typer motorkjøretøy, også motorkjøretøy med bare to hjul. Se avbildet skilt med kopi av trafikkskilt. Definisjonen av motorkjøretøy er bestemt i lov om motorkjøretøy og vegtrafikkloven, jf også førerkortforskriftene. Bruk av motorsykkel/skuter på gårdsrommet kan kun skje hvis den trilles med motoren av. Hvis en andelseier eller beboer vil frakte sitt tohjuls motorkjøretøy inn i sin egen leilighet, anbefaler styret heis fra kjelleren.

I vedtektenes punkt 4-1 (6) står det at «Borettslagets parkeringsbehov er dekket i eiendommen som ligger under borettslagets eiendom,…» Styret har fått til en ordning med garasjeeier med egen plass for tohjulinger bak porten i U1 som kan leies for bare 300 kroner i måneden.