Ytterdør med sikkerhetslås må byttes ut

Som det går fram av ansvarsfordelinga mellom borettslagets og den enkelte andelseier, heter det i vedtektenes punkt 5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt, med utheving fra borettslaget:

«Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskiftning av termoruter, og ytterdører til boligen og reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler

Ytterdøra er borettslagets eiendom. Dette har også gått fram av praksis da borettslaget har hatt ansvaret for at dørene skal være riktige med passform og støydemping.

Den 13. november 2016 informerte  borettslaget her om ytterdører:

Ettermontering av sikkerhetslås i ytterdøren til leiligheten, vil ødelegge døren som branndør. Ønsker du slikt tilleggsutstyr, må du først avstemme dette med styret før du får bestilt ny, komplett branndør hvor ønsket utstyr er fabrikkmontert, testet og godkjent. 

Den 3. januar i år informerte styret om hva vår brannkonsulent Petter Løkken, brannteknisk rådgiver, Firesafe AS, uttalte:

Alle dører mellom fellesarealer og leiligheter skal tilfredsstille klasse EI30S. Inngrep i eksisterende dører kan ikke utføres da dette medfører svekkelse i brannmotstand. Flere leverandører, blant annet Daloc, har testet dørene med ekstralås og kikkhull.

Dersom man ønsker dette, skal det i utgangspunktet bestilles ny dør som er testet og godkjent. Ekstrautstyr som kikkhull, ekstralås mm skal være fabrikkmontert for at dette skal være godkjent.

I forbindelse med et salg av en leilighet i disse dager nektet kjøperen å godta en ytterdør med ettermontert sikkerhetslås, og selgeren måtte godta å betale for en ny ytterdør som tilfredsstilte brannkravene.

Styret har henvendt seg til OBOS for å få en juridisk utgreiing om hvordan styret bør forholde seg til disse endringene av ytterdørene og hva som er styrets ansvar i forbindelse med disse dørene som det er satt inn ekstralåser med mere i.

OBOS viser den 10. september i år til at det er styret som har et overordnet ansvar for brannsikkerheten og at brannvernkrav er oppfylt. Det er en følge av forskrift om brannforebygging §§ 4, 8 og 9. Videre har borettslaget ansvar for ytterdørene, og dersom de er skadet er det borettslaget som har ansvar for å skifte ut døra.

Oppstår det personskade eller annen skade i forbindelse med brann, vil styret bli holdt erstatningsansvarlig om offentlige regler og pålegg ikke overholdes. Det går fram av en dom fra Borgarting lagmannsrett fra 1996 der borettslaget ble holdt erstatningsansvarlig for personskade etter brann på grunn av at styret ikke hadde fulgt opp brannvernreglene. OBOS´ jurist skriver:

«Det er alminnelig antatt at styret må skifte ut ytterdør hvis denne skades av andelseier og at styret da vil kunne kreve kostnadene erstattet av andelseier i medhold av borettsloven § 5-13.»

Problemet med de ekstra monterte sikkerhetslåsene er at de ødelegger den brannsertifiseringa som kalles EI30S som dørene er levert med, og som styret har et ansvar for at de skal opprettholdes med. Det er særlig skader som følge av giftig røyk som vil kunne oppstå når ytterdøra til leiligheten ikke lenger oppfyller brannkravet.

Styrene i Ellipsen borettslag har aldri noen gang godkjent et eneste inngrep i ytterdøra til leiligheten, slik som en ekstra sikkerhetslås. Styret vil nå kontrollere alle ytterdørene og skrive et mer utfyllende brev til de andelseierne som har endret og dermed ødelagt borettslagets ytterdør. Styret vil sørge for at det blir satt inn ny dør for andelseiers regning.