Arbeidet med vannbassengene, markterrassene, takrenner under balkonger og lys i gårdsrommet

Vannbassengene
Det er dessverre blitt stillstand med arbeidet med å tette vannbassengene. Styret har henvendt seg til AF og sagt at dette er uakseptabelt. AF har svart med å si at de vil avbryte arbeidet nå og fortsette til neste år. Dette er også uakseptabelt, og dette har vi meldt fra til AF om og sagt at vi ikke kan godta. Både fordi vi ikke kan ha gårdsrommet som en byggeplass så lenge, og fordi vi holder på med å få montert noen lyskilder langs bassengene og fordi vi vil ha en løsning med påfylling av vann. Vi forutsetter at AF sørger for å få  avsluttet arbeidet.

Markterrassene
Det er inngått avtale med snekkerfirma for å sette i gang dette arbeidet.

Vannrenner under under balkonger
Firmaet som har montert dem har sagt ja til å gjøre arbeidet, men er ikke i stand til å komme med verken tilbud eller  arbeidsplan, så vi arbeider nå et et annet firma som kan utføre arbeidet.

Lys
Styret mener det er for mørkt på gåarealet i gårdsrommet, og prøver å få til noen lyskilder langs bassengkanten for å lyse opp litt av gangarealet på gårdsrommet.