Kartlegging av skjeggkre i 6 B

Via vårt forsikringsselskap og Norsk Hussopp Forsikring vil det nå bli gjort et forsøk på kartlegging av omfanget av skjeggkre med indirekte kartlegging av forekomst av sølvkre.

Det er i blokk C, oppgang 6 B og de to leilighetene i 6 A og C, kartleggingen nå vil skje. Alle beboerne i 6 A, B og C får utlevert en konvolutt med et kort lite skriv om et antall limfeller som vi ber andelseierne legge ut i leiligheten sin seinest fra 17. oktober. Limfellene vil bli hentet om morgenen 9. november av Nokas Skadedyrkontroll.

Det vil seinere bli vurdert om det også i de andre blokkene vil bli igangsatt en sånn omfattende kartlegging.

Verken skjeggkre eller sølvkre er å anse som skadedyr, bare som irriterende plagedyr. De er ubehagelig å ha i leiligheten, men representerer ingen kjent helsefare. Det er derfor usikkert om det vil bli satt i verk tiltak fra forsikringsselskapet for å utrydde det omfanget som det eventuelt vil vise seg å være. Skjeggkre er et nytt insekt i Norge, og det er ikke faglig enighet om i hvilken grad, og på hvilken måte, de kan fjernes.