Markterrassene: Oppstart fredag 19.10

Arbeidet med på markterrassene med levegger vil begynne fredag 19. oktober.

Arbeidet med takrennene vil begynne om ikke så lenge. Først kommer en testmontering av en bedre og mer praktisk løsning enn den opprinnelige.

Og så har vi endelig kommet i gang med å gjøre ferdig tetting av fordrøyningsbassengene. Fortsatt vil det neppe være konstant vann der, men vi skal prøve å få til en ordning som gjør at det vil skje.