Forsøk på tjuveri/innbrudd

Styret har fått to meldinger om uønsket atferd om natta. En person har gått inn på en av markterrassene og undersøkt om vinduer og dører er åpne. En annen har meldt om et forsøk på å ta en låst sykkel.

Vi har ikke tidligere fått slike meldinger, og heldigvis heller ikke flere. Men dette som en påminning til at alle med tilgang til leiligheten fra markterrassene husker på å holde dører låst og at når vinduene er åpne, så kan de ikke åpnes ytterligere utenifra.