Renteøkning — høyere «husleie» fra 01.12.18

Styret har mottatt varsel om renteendring på borettslagets lån i OBOS-banken fra 08.11.2018. Renten endres til 2,05 prosent fra nå 1,95 prosent.

Som følge av at borettslagets lån er individualisert (IN-lån), vil renteendringen medføre at andelseiernes kapitalkostnader øker. Ved neste utsendelse av giroblanketter, 01.12.2018, vil denne endringen være inkludert.