Parkeringa mellom oss og Gladengveien 8

IMG_0429.jpgFor ei tid sida kom det opp skilt med opplysningen PARKERING FORBUDT i oppkjøselen til stålverkshallene. Der vi nå har avfallsbrønnene våre. Det som skal bli den grønne parken Petersborgaksen.

Tross det har alle likevel sanksjonsfritt fortsatt kunnet parkere gratis der. Skiltene tilfredsstiller ikke kravene til å kunne gi gebyr eller taue bort bilene, og de er utformet sånn med vilje. Uforståelig nok.

Både skiltene, og det at Bymiljøetaten har gitt OBOS — av alle — rett til å disponere dette kommunale området, er merkelig og styret har fått en forklaring fra Bymiljøetaten som vi strever med å forstå.

Men nå har det kommet opp et nytt midlertidig skilt med borttauing fra klokka 06 fredag 26. oktober. Antydninger styret har fått, er at det nå skal komme opp stengsler som gjør parkering vanskelig og/eller umulig der.