Byggeplaner Gladengveien 3-7: Må tilpasse seg plassen og vårt bygg

Skisse fra Selmers byggesøknad

Lenge har vi ventet på at bygget på motsatt side av Ellipseplassen skal bli bygget. Selmer Eiendom har nå begynt forberedelsene, og et arkitektfirma har sendt inn et forslag til bygg.

Vi har fått det til uttalelse, og sendte inn en lengre uttalelse om det vi mente var riktig for dette bygget.

Mandag 12. november svarte Plan- og bygningsetaten (PBE) arkitektfirmaet. Innglassede svalgangsbalkonger ut mot Gladengveien og oss vil ikke bli godkjent. Heller ikke balkonger på endeveggene. I tillegg til en del mindre innvendinger fra PBE.

Arkitektfirmaet ble bedt om å sende inn et nytt forslag, og det som vi synes er svært viktig, er at det skal være med illustrasjoner som viser hvordan bygningene med utforming i Gladengveien 3-7 passer til Ellipseplassen og vårt bygg. Det ser vi svært positivt på.

Det er viktig at PBE er nøye med utformingen av det motsatte bygget. For vårt bygg tok det lang tid før en kom fram til en løsning som PBE ble fornøyd med. Det måtte til to arkitektfirmaer og flere detaljerte forslag før vår utforming ble godtatt. Derfor er det både bra og helt rett at en er like nøye med utformingen av Gladengveien 3-7.

Vi ser fram til bygging av et bolig- og bygningskompleks som passer til både vårt bygg og Ellipseplassen.

Våre kommentarer til  nabovarsel finner du ved å «klikke» her

Plan og bygningsetatens kommentarer til byggesøknad finner du ved å «klikke» her.