Ny Get-avtale: TV-kanaler som nå — eller ingen kanaler og høyere internetthastighet i stedet

Ny avtale fra 1.5.2023

Din boligsammenslutning har inngått ny TV- og internettavtale med Telia. Den nye avtalen inneholder noen endringer og er aktiv fra 01/05/2023.
Se vedlegg for mer informasjon, og hvilke inkluderte tjenester du har mulighet til å velge.

Hilsen oss i Telia

——-
Både tv-vaner og tilbud endrer seg. Færre ser fjernsyn i det programmene sendes («lineært»), og mange har mye av sitt mediekonsum via internettet. Noen av beboerne har klagd over at de må betale for tv-tilbud de ikke er interessert i.

I et borettslag må vi betale for fellestilbud, fordi vi bor sammen og fordi det blir billigere for oss alle. Styret har ikke fått noen indikasjoner på at et betydelig antall beboere har ønsket å kutte ut felles tv-tilbud. Etter å ha vært uten en fast avtale i snart ett år for å vurdere utviklinga, har vi kommet til at det ikke kommer til å skje noen brå skifter i teknologi, tv-/internett-vaner og priser i løpet av et par år. Derfor har vi nå inngått en ny avtale med Get. Get mener vi har det beste tilbudet til borettslag.

I hovedtrekk er den nye avtalen sånn at det med litt forbedringer er tv-kanaler som nå med økning av netthastighet til 50 Mbps, eller i stedet ingen tv-kanaler og bare internett med hastighet til 350 Mbps. Med dette tilbudet kan alle få velge det de helst vil ha, med valgmuligheter i tillegg, til en billigere pris fordi vi «kjøper inn» for oss alle.

Get vil i et eget skriv orientere alle om helheten i tilbudet og mulige valgmuligheter. I praksis trenger en ikke gjøre så mye om en vil beholde tv-kanalene og er fornøyd med den felles hastigheten.

Etter hvert vil også Get levere én nyere og bedre trådløs fibersentral til alle leilighetene som byttes ut med den gamle som vi har.

Hovedtrekkene i den nye avtalen er sånn for det hver enkelt av andelseierne får gjennom fellesutgiftene:

Enten:
TV Start med mulighet for HBO Nordic og Premium sport (et bedre tilbud enn i dag med flere valgmuligheter)
og
Breiband (internett) hastighet 50 Mbps (dagens er 10 Mbps)

Eller:
Bare internett med hastighet XL 350 Mbps

Det er som tidligere mulig å beholde tv-kanalene og øke internetthastigheten, for egen regning. Prisen for høyere hastighet er billigere enn før. 350 Mbps koster nå 289 mot tidligere 589. Flere tv-kanaler enn de som ligger inne i avtalen, er også mulig å kjøpe ekstra. De som ønsker individuelle tilpasninger i tilbudet, må da det opp direkte med Get og gjøre en egen privat avtale.  Det er et forhold mellom Get og hver enkelt som må avtales helt uavhengig av styret.

For øvrig viser vi til det mer detaljerte skrivet fra Get vi alle etter hvert vil få tilsendt.