Avfall: Situasjonen og styrets tiltak

Renovasjonsetaten kom i går kveld og tømte brønnene for restavfall. Leverandøren av de nye brønnene har lovet å komme etter kl 13 fredag for å reparere den/de som er ødelagt.

Styret har søkt om dispensasjon for kravet om å la avfallet gå i en slags rotasjon under lokket før det faller ned i brønnen. Dette er krevd av Renovasjonsetaten for å hindre at det ikke skal tømmes lange gjenstander i brønnen. Men teknologien med rotasjonen fungerer ikke godt nok.

Det er dårlig teknologi og ikke tilfredsstillende reparasjonsmulighet.  Kombinert med at vi har for få brønner enn forutsatt for våre 152 leiligheter, har vi krevd å få brønner uten slik rotasjon. Som våre tidligere brønner. Avslås dispensasjonen, ber vi om to nye brønner for restavfallet for å ha større reservekapasitet, slingringsmonn, når rotasjonen ikke virker.

Styret har klagd til Bymiljøetaten for at de ikke har strødd i bakken opp mot brønnene, og at Renovasjonsetaten derfor ikke har kunnet kjøre opp og tømme. Kan ikke Bymiljøetaten legge strøing av bakken inn i sin rutine, har vi også krevd at brønnene flyttes til et annet sted.