Varsel om ordinær generalforsamling 1. april 2019

Styret gjør oppmerksom på at mandag 1. april 2019 foreløpig er fastsatt som dato for generalforsamlingen i 2019. Det blir i så fall kl 18 i OBOS sine lokaler i sentrum.

OBOS tar forbehold om at de klarer å få ferdig regnskap i god tid.

Endelig formell innkalling vil bli sendt ut til alle andelseierne i samsvar med loven, ikke tidligere enn 20 dager før møtet, og ikke seinere enn åtte dager.

Frist for å komme med forslag til generalforsamlingen settes til 20. februar. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart fram at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over
  • forslag sendes til borettslagets epostadresse: ellipsen@styrerommet.net

 

Vi ber alle holde av datoen 1. april for generalforsamlingen.

 

Hilsen styret

 

.