Avfall, strøing og kommunal uklarhet

Styret viser til tidligere meldinger om problemer med avfallsdunkene, og at Bymiljøetaten ikke vil måke og strø i bakken vi må passere til avfallsbrønnene.

Etter kontakt med de tre kommunale etatene Renholdsetaten, Bymiljøetaten og Eiendoms- og byfornyelsesetaten, har styret konstatert at disse tre etatene ikke er enige om hva som er vedtatt og hvem som skal gjøre hva.

Styret har derfor skrevet brev til disse tre etatene og OBOS og bedt dem ordne opp i disse interne kommunale uklarhetene. Nå er det vi som får problemene fordi den ene etaten ikke vet hva den andre har bestemt og gjør. Klarer ikke etatene å bli enige, har vi uttrykt at ansvarlig byråd må ordne opp.