Arbeid med takrenner, vil gå inn på balkonger

I morgen begynner arbeidet med takrennene under balkongene. De vil bruke lift for å komme til under balkongene og kople takrennene til nedløpene.

Det kan være nødvendig for dette arbeidet å måtte gå inn på balkongene. Det vil de i så fall gjøre fra liften, og ikke gjennom leilighetene. Dette til orientering om noen skulle være hjemme og se at noen arbeider litt fra balkongen deres.