Skjeggkre: Ubehagelig, men verken helseskadelig eller til skade for bygningen

I noen leiligheter i borettslaget er det oppdaget både skjeggkre og sølvkre. Dette er lite trivelige insekter å ha i huset. Men helsemyndighetene sier at de ikke er helseskadelige for mennesker, og de er heller ikke til skade for bygningsmassen. Det er derfor riktigere å omtale dem som plagedyr i stedet for skadedyr.

Hva styret kan gjøre
Utgangspunktet for å løse disse problemene er at alt som oppstår inne i leiligheten, er andelseierens ansvar. Borettslaget ved styret har ansvar for fellesarealene.

Likevel har styret tegnet en felles forsikringsavtale for leilighetene for skadedyr. Den gjelder i utgangspunktet i de oppgangene eller blokkene der det ikke ble registrert skjeggkre da avtalen ble inngått for to-tre år siden. I praksis derfor ikke i L-oppgangen, muligens heller ikke i M-oppgangen.

En kartlegging som styret har fått gjennomført av skadedyrfirmaet NOKAS, viste svært liten forekomst av skjeggkre i B-oppgangen (blokk C).

Styret har kjøpt inn limfeller som de som vil kan få til å legge ut i sin egen leilighet. I oppgangene vil styret legge ut slike limfeller. Ellers sier sakkyndige at det er viktig med hyppig støvsuging og at papir ikke ligger på gulv. Det er også mulig å kjøpe limfelle-tape til å legge langs gulvlistene.

Skjeggkre er et insekt som skal ha eksistert i rundt 300 millioner år, og som nå finnes og trives i moderne norske hus. De kan komme inn i hus gjennom emballasje eller bagasje som har vært i varmere strøk i utlandet.

Styret vil la et skadedyrfirma legge ut limfeller i oppgangene, og firmaet vil bli bedt om å kartlegge omfanget i  bodområdene i kjelleren med eventuell utrydding av det som måtte være der.

Mer om skjeggkre og hva som kan gjøres her: Skjeggkre i Ellipsen borettslag