Første byggesøknad for Gladengveien 3-7 er avslått

første plan gladengveien 3-7Første søknad for bygget på den andre siden av Ellipseplassen fastslo Plan- og bygningsetaten (PBE) brøt med en del av reguleringsplanens bestemmelser og at mye måtte omprosjekteres. Dette var utbyggers arkitekt ikke enig i og ba om at PBE trakk sitt krav om omprosjektering.  Da avslo PBE hele byggesøknaden, noe som er vanlig når utbygger ikke vil rette seg etter PBEs innvendinger.

Styret i Ellipsen sendte også inn en kommentar til arkitektens protest mot omprosjektering.

Vi regner med at utbygger kommer på banen igjen relativt raskt med en ny søknad der innvendingene fra PBE er ivaretatt. Vi ønsker mest mulig likt vårt bygg for at plassen skal framstå som et tiltalende hele. Det er særlig viktig for oss at det ikke blir balkonger i rekke, men frittstående balkonger som vi har. Balkongene i rekke gjør bygget dominerende og bryter helheten for plassen.

Positivt ved det prosjektet som er avvist i sin nåværende form, er at det er mange store leiligheter i det. Det tyder på at boligene vil bli interessant for beboere som vil bo der fast.

Styret vil fortsatt følge saken tett og arbeider aktivt for at Ellipseplassen skal få en form i tråd med alle planer og intensjoner for det offentlige torget.

Styrets kommentar 10. januar ligger her, og Plan- og bygningsetatens avslag 11. januar ligger her. De som er spesielt interesserte kan lese alle dokumenter i saken ved å gå inn her Saksinnsyn Gladengveien 3-7.