Økte felleskostnader fra 1. februar

Felleskostnadene (tidligere «husleia») er økt fra 1. februar med 4 prosent for å holde tritt med økningene i kommunale avgifter og prisøkninger hos dem vi kjøper tjenester fra. Økninga er ikke stor, den ble diskutert å være høyere.

Vanligvis øker vi kostnadene fra 1. januar, men fordi mange andre utgifter øker fra 1. januar utsatte vi denne økninga én måned.

Denne økninga skulle det egentlig vært gitt melding om i romjula, før nyttår. Men dessverre forsvant det for styret i alt annet arbeid med avfallsbrønnene mm. Vi håper andelseierne kan se gjennom fingrene med denne forsømmelsen fra styret.