Bruk av fellesområdene i ganger mm til privat oppbevaring

Styret må dessverre igjen minne om husordensreglene for bruk av felles arealer. Alt utenfor egen dør er fellesarealer som ikke kan brukes til plassering av private gjenstander som akebrett, sykler, barnevogner og sko. Kun dørmatte kan plasseres utenfor døra til leiligheten.

Som vi skrev i en infomelding i november i 2016, er det tre selvstendige grunner til disse restriksjonene:

  1. Gangene er rømningsveier ved brann, og derfor kan det ikke stå noe som kan hindre og skade oss hvis det skulle bli brann og alt lys bli borte.
  2. Alt utenfor egen dør er fellesareal. Og et slikt fellesområde kan ikke privatiseres med egen bruk på en måte som andre beboere sikkert ikke vil synes er like trivelig som en selv. Det en selv ikke er interessert i å ha synlig, vil kanskje heller ikke andre ha synlig.
  3. Utplasserte gjenstander, midlertidig eller permanent, hindrer også det løpende renholdet.

Renhold er særlig viktig nå om vinteren der det dras inn både snø og salt og grus.

Styret håper disse husordensreglene kan etterleves til vår felles trivsel.